– Leto izdelave: 2011

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: K + P + M

– Dimenzije objekta: 
           K 13.10m x 10,00m
           P 13,20m x 10.90m
           M 13,20m x 11.20m

– Neto površina objekta: 
           Klet: 93,20m2
           Pritličje: 97,70m2
           Mansarda: 98,20m2
           Skupaj: 289,10m2