– Leto izdelave: 2011

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: P + M

– Dimenzije objekta: 
           P 13,80m x 9,80m
           M 13,20m x 9,20m

– Neto površina objekta: 
           Pritličje: 92,65m2
           Mansarda: 91,85m2
           Skupaj: 184,50m2