– Leto izdelave: 2010

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: P + M

– Dimenzije objekta:
           P 16.00m x 10.50m
           M 16.00m x 9.50m

– Neto površina objekta: 
           Pritličje: 115.10m2
           Mansarda: 93.95m2
           Skupaj: 209.05m2