– Leto izdelave: 2010

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: P + M

– Dimenzije objekta:
           P 12.50m x 9.50m
           M 12.50m x 9.50m

– Neto površina objekta:
           Pritličje: 125.15m2
           Mansarda: 93.10m2
           Skupaj: 218.25m2