– Leto izdelave: 2010

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: P + M

– Dimenzije objekta:
           P 14.50m x 9.50m
           M 7.70m x 12.10m

– Neto površina objekta:
           Pritličje: 111.75m2
           Mansarda: 73.05m2
           Skupaj: 184.80m2