– Leto izdelave: 2011

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: K + P + 1N + M

– Dimenzije objekta: 
           K   11,30m x 9,30m
           P   11,30m x 9,30m 
           1N 11,30m x 9,30m 
           M   13,20m x 9,20m

– Neto površina objekta: 
           Klet: 83,70m2
           Pritličje: 83,65m2 
           Nadstropje: 68,65m2 
           Mansarda: neizkorišÄeno
           Skupaj: 263,00m2