– Leto izdelave: 2010

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: P + M

– Dimenzije objekta: 
           P 9.00m x 16.00m
           M 8.00m x 11.00m

– Neto površina objekta: 
           Pritličje: 99.00m2
           Mansarda: 69,25m2
           Skupaj: 168,25m2