– Leto izdelave: 2009
– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: P + M

– Dimenzije objekta:
           P 12.00m x 9.00m
           M 12.00m x 9.00m

– Neto površina objekta:
           Pritličje: 85.35m2
           Mansarda: 86.15m2
           Skupaj: 171.50m2