– Leto izdelave: 2009
– Vrsta gradnje: kombinirana gradnja
– Etažnost: K + P + M

– Dimenzije objekta:
           K 10.86m x 7.56m
           P 11.06m x 7.76m
           M 11.06m x 7.76m

– Neto površina objekta:
           Klet: 66.85m2
           Pritličje: 70.15m2
           Mansarda: 65.85m2
           Skupaj: 202.85m2