– Leto izdelave: 2009
– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: P + M

– Dimenzije objekta:
           P 18.70m x 16.10m
           M 18.70m x 16.10m

– Neto površina objekta:
           Pritličje: 187.55m2
           Mansarda: 162.90m2
           Skupaj: 350.45m2