– Leto izdelave: 2008
– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: K + P + M

– Dimenzije objekta:
           K 12.00m x 4.55m
           P 12.12m x 8.52m
           M 12.72m x 8.52m

– Neto površina objekta:
           Klet: 47.35m2
           Pritličje: 72.00m2
           Mansarda: 60.20m2
           Skupaj: 179.55m2