– Leto izdelave: 2008
– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: P + M

– Dimenzije objekta:
           P 13.40m x 10.80m
           M 13.40m x 9.00m

– Neto površina objekta:
           Pritličje: 95,70m2
           Mansarda: 96,65m2
           Skupaj: 192,35m2