– Leto izdelave: 2007
– Vrsta gradnje: montažna gradnja
– Etažnost: P + M

– Dimenzije objekta:
           P 11.00m x 8.08m
           M 11.00m x 8.08m

– Neto površina objekta:
           Pritličje: 89,70m2
           Mansarda: 78,40m2
           Skupaj: 168,10m2