– Leto izdelave: 2005
– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: K + P + M

– Dimenzije objekta:
           K 16.40m x 7.25m
           P 16.80m x 8.00m
           M 16.80m x 8.00m

– Neto površina objekta:
           Klet: 109.95m2
           Pritličje: 113.75m2
           Mansarda: 114.95m2
           Skupaj: 338.65m2